Be+Do :: פיתוח מנהיגות עצמית
Be+Do - פיתוח מנהיגות עצמית
* ללא פרטי תשלום וללא כל התחייבות!

תנאי שימוש

ביפלוסדו הינה פלטפורמה להנהגה עצמית אינטרנטית המאפשרת למשתמש הפרטי בצורה מאובטחת, מסודרת, ידידותית ויעילה להנהיג את חייו ולהוביל אותם בעזרת מגוון רחב של פונקציות הלקוחות מעולם האימון, מנטורינג, והייעוץ.  כמו כן, הפלטפורמה נותנת מענה למנהיגים, מורים, מאמנים, מנטורים המבקשים ללוות באופן שוטף את לקוחותיהם במסגרת אימון, ליווי, או הארגון בו הם עובדים.

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר Be Plus Do (להלן:"האתר")

 

בי.פלוס.דו היא שותף טכנולוגי לכל אדם שרוצה חיים מיטביים יותר, למאמן שמעוניין להעניק ללקוחותיו חוויה עמוקה ורחבה יותר ולמנהיג/מנהל שלוקח אחריות על החיים המיטביים של עובדיו, גם משום שהוא מבין שזו דרך לעידוד עבודה מיטבית.

לקוח בי.פלוס.דו מקבל מרחב אינטרנטי אישי המלווה אותו במהלך ניהול היום יום ומסנכרן את ניהול היום יום עם מבט פנימה ומבט קדימה.

מבט פנימה לשאלות על הדברים החשובים בחיים, על היכולות והכישורים, על מי אני במיטבי ואיך זה נראה ומרגיש, על תחומי החיים בהם ארצה להתפתח, על סדרי עדיפויות.

מבט קדימה אל העתיד, אל החזון והמטרות שיממשו את הדברים שחשובים, את הערכים ואת האמונות.

כל תהליך ההתבוננות מונחה על ידי שאלות, תיעוד וכלי מעקב בראשם גלגל ש.י.ט.ה המוכר לעשרות אלפי משתמשי יומן ש.י.ט.ה בעבר ובהווה.

אחרי שאנחנו חוקרים, מתעדים ומגדירים את הדברים שחשובים לנו, אנחנו משקפים אותם בתכנון ההוויה היום יומית, ה-DO  ומוודאים שה-DO  ישרת את ה-BE. קביעת סדר היום תיעשה תוך מתן עדיפות לדברים שחשובים ולא לדברים שקורים. היא מתחילה בשאלות החשובות כמו מה חשוב לי שיקרה היום, השבוע, החודש והופכת את ההתנהלות המתוכננת לזרוע הביצועית של החזון והמטרות שלנו.

לעזרת הלקוח יכולים לבוא החברים, המנהל והמאמן האישי, לבחירתו ומתי שמתאים לו. לשם כן הולבשה על שכבת העבודה האישית שכבת הרשת החברתית. כל לקוח מחליט במי ובמה לשתף.

בנוסף, בי.פלוס.דו מציעה מעת לעת, באופן ישיר או עקיף, ללקוחותיה שירותי אימון אישי על ידי מאמנים, מומחים לתחומי החיים השונים, שהוכשרו לשלב בצורה אפקטיבית את הטכנולוגיה והמתודולוגיה של בי.פלוס.דו ביחד עם עבודת האימון הייחודית להם.

 

כללי

 

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש.  הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 1. 1.       על תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי למפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. כל שינוי בתנאי השימוש יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם. השינויים האמורים בתנאי השימוש, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב בהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

 1. 2.       הגדרות

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)

מפעילי האתרבי.פלוס.דו פיתוח כלים וטכנולוגיות אימון בע"מ

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר ו/או משתמש בשירות המוצע באתר ו/או גולש באתר.

 1. 3.       הגבלת אחריות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי מפעילי האתר ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם,איבוד, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

בהרשמתך לאתר הנך מתחייב לגבות את המידע המוזן למערכת באופן קבוע ושוטף ולכל הפחות אחת לשבוע ו/או בתדירות גבוהה יותר כפי שמתבקש מהשימוש שלך באתר ו/או מכמות המידע שאתה צובר באתר. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות לכל נזק שייגרם בשל אובדן נתונים והנך מוותר בזה על כל תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה או במקומה הקשורה לאובדן נתונים.

מפעיל האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים ומאמנים. מפעיל האתר מבהיר, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש. משכך, מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות- של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

 1. 4.       התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:

4.1.            תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.

4.2.            תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.

4.3.            תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.

 

תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש  בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

4.4.            תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.

4.5.            תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.

4.6.            תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

4.7.            הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

4.8.              הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש  או מאמן או על גוף  כלשהו.

4.9.           המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף לאמור במדיניות  הפרטיות.

4.10.       בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מאמן או מנהל של מפעילי האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו, שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר, שימוש בכל רובוט, תולעת , מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה, הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר, שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא, לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו, להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והנהלים של האתר.

4.11.       המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו     

האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה). החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים .

4.12.       המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר (להלן:"המידע").

4.13.       המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תאני שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

4.14.       כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

4.15.       כל הפרה של תנאי שימוש אלה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

4.16.       החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, במידע, בסדר הבחירה, באתר, במערכת, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

4.17.       אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם התוכן המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

4.18.       כל סימני המסחר של חברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של חברה.

4.19.       השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

4.20.       המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

4.21.       המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני מסוג אחד או יותר מהמפורטים לעיל, מתבקש לציין זאת בעת מילוי הפרטים האישיים .

4.22.       מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS], אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: info@beplusdo.co.il.

 

4.23.       רשאי להשתמש באתר כל אדם בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי.

4.24.       על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. 

4.25.       מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר ו/או הפרת תנאי השימוש.

4.26.       החברה רשאית לבטל תנאי שימוש זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש . ביטול תנאי שימוש זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול התנאי שימוש, לרבות תניות סעיפים 3, 8, ו-9.

 

4.27.       עמלות, תשלומים ומיסים

4.28.        לצורך שימוש באתר (למעט בתקופת ניסיון, למשך 30 ימים בלבד), תידרש לספק פרטים שונים הנחוצים לצורך ביצוע תשלום, כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, סוג כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי, תאריך תוקף וכיוצא באלו ("הזמנה"). מובהר כי שימוש בכרטיס אשראי שאינו שייך לך ו/או מסירת פרטים שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין.

4.29.       הזמנה לא תחשב כמושלמת ומחייבת ללא קבלת אישורה הסופי על ידי החברה ולאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיסי האשראי. לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי יישלח אליך אישור על ביצוע ההזמנה. במקרה שההזמנה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי תישלח אליך הודעה מתאימה. חיוב כרטיס האשראי יתבצע על ידי חברה לסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. 

 

4.30.       צרכן הרוכש מוצר או שירות בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו. במקרים המנויים בסעיף 13 (ד) לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את העסקה כאמור, ובכל מקרה בבהודעה מראש ובכתב של 30 ימים בדואר רשום למפעיל האתר (לנוסח המלא של החוק ראה את אתר משרד התעשייה והמסחר).

 

4.31.       משתמש יוכל לבחור באחת מאפשרויות התשלום, בין אם מנוי חודשי ללקוח פרטי, 89 ש"ח לחודש (חודש ראשון ללא עלות), מנוי חודשי למאמן/מנהיג- 250 ש"ח לחודש (חודש ראשון ללא עלות). יצוין כי לחברה שמורה הזכות להוריד ולהוסיף אפשרויות תשלום, ולשנות את דמי המנוי ככל שייראה למפעיל האתר לנכון, באופן זמני או קבוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינוי זה יהא תקף לאחר פרסום באתר או בתנאי השימוש.

4.32.       הינך האחראי הבלעדי לתשלום ודיווח על כל התשלומים והמיסים הרלוונטיים הקשורים בשימושך באתר , ובכללם מבלי להגביל, כל חבות מס תחת כל חוק רלוונטי.

 

 1. 5.       רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרעו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

מובהר בזאת, כי המערכת אינה תומכת באופן רשמי בהתקנים ניידים בעלי גישה לרשת האינטרנט, כגון: מחשבי לוח ('Tablets') ו/או טלפונים חכמים ('Smartphones') ו/או כל התקן דומה שכזה. החברה תשתדל להעניק תמיכה, אך אין היא יכולה להתחייב על שימוש תקין ו/או לשאת באחריות כלפי כל סוג של נזק שנגרמו כתוצאה משימוש במערכת באמצעות התקנים מסוגים אלו.

החברה תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את האתר ואופציות ומודולים הכלולים בה ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של האתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהא לך כל זכות או עילת תביעה כנגד החברה בקשר לשינויים כאמור.

 1. 6.        קישורים (Links) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי מפעיל האתר אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין למפעיל האתר שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 1. 7.       פרסום ומבצעים באתר-

היה והאתר יקבל תמורה עבור פרסום באנרים האתר ישמור על הפרדה בין מערכת התוכן לבין מערכת הפרסום, כך שמפרסמים אינם מקבלים יחס שונה עבור ציוד שנבדק ו/או תמורה תוכנית כלשהי (הודעות מפרגנות, הטיית דעת קהל או כל דבר אחר).

אין האתר יכול לוודא שהודעות לעיתונות, מבצעים או פרסום הוא אמין או אמיתי. במידה ויבואן ו/או גורם אחר יכול להביא הוכחה על קיום בעיה חוקית, מוסרית או אחרת בפרסום. בכל מקרה של אי התאמה, או בעייה, יתברר הנושא לאשורו ביוזמת צד שלישי. האתר יקבע כיצד יתברר הנושא ובאיזו צורה, אם בכלל, ידרש תיקון בפרסום.

אין האתר מתחייב או אחראי לפרסומים, מבצעים או הודעות לעיתונות. אין האתר מתחייב שגלום במבצעים כלשהם הנחה כלשהי או שהן מהוות המחיר הזול ביותר בארץ, בשוק או בכלל.

האתר ישתמש בהיגיון ובחברת הפרסום שדרכה הוא עובד בכדי לנסות ולסנן פרסום לא תקין, לא חוקי, לא מהימן או בעייתי. אין האתר מבטיח שבכל מקרה או בכל מצב, הפרסום יהיה אמין. אין האתר אחראי לפגיעה, כלכלית, פיזית, מוניטין או כל פגיעה אחרת, במישרין או בעקיפין שנגרמת בגלל פרסום מוטעה, מטעה, פרסום או מידע לא חוקי, לא אמין, או של גורם כלשהו לקורא, למי ממקורביו או לצד שלישי, כתוצאה מפרסום, מבצע או מידע כלשהו שמפורסם באתר.

 

 1. 8.       הפסקת שימוש, שיפוי

מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. 

8.1.          מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתמש מאשר ומסכים שהאחריות המקסימאלית של החברה כלפי המשתמש לכל נזק מכל סוג שהוא, תחת כל מערכת נסיבות, לא תעלה על 50 דולר אמריקאי כשיעורו ביום התרחשות הנזק.

8.2.          המשתמש מצהיר ומתחייב להגן ולשפות את החברה והחברות המסונפות אליה, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, סוכנים ובעלי המניות של הנזכרות לעיל, מפני כל טענה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות והוצאה (כולל שכר טרחת עו"ד) העולים מ: (1) שימוש באתר; (2) הפרה של תנאי השימוש על ידך; (3) פגיעה והפרה של כל זכות, לרבות, זכות יוצרים, קניינית,  סוד מסחרי, או זכות לפרטיות; (4) כל טענה שתוכן המשתמש של המשתמש גרמה נזק לצד שלישי.

8.3.          תנאי שימוש אילו, או כל זכות ו/או חובה הקיימים במסגרתם, לא ניתנים להמחאה על ידי המשתמש, אך ניתנים להמחאה על-ידי חברה.

 

 1. 9.       זכויות קניין רוחני 

ידוע לך כי החומרים, התוכן והמידע באתר מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן , המשתמש רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של מפעילי האתר. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של מפעילי האתר כמפורט בתנאים. המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

 

 1. 10.   תקופת ההסכם וביטול

הסכם זה יחול בכל התקופה שבה ייעשה על ידי המשתמש שימוש במערכת. המשתמש יוכל להביא הסכם זה לסיום בכל עת על-ידי מסירת הודעה לחברה בדואר רשום 30 יום מראש. זכות שימוש הקצה של המשתמש תתבטל ותפקע באופן אוטומטי ומידי, ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת על ידי החברה, בתום תקופת הניסיון ו/או בתום התקופה שעבורה המשתמש רכש בפועל רשות שימוש במערכת ו/או במקרה שבו המשתמש יפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה. מיד עם ביטול ההסכם יפסיק המשתמש לבצע שימוש כלשהו במערכת.
 

 1. 11.  מסמך כתוב

המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם והמשתמש מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

 1. 12.  הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. מפעיל האתר יהא רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. 13.  סמכויות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשימוש כלשהו ו/או לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל –אביב -יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

  

מדיניות פרטיות באתר

מפעיל האתר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל.  תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הקיימת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש מפעיל האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר. מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש הקיימים באתר.

המידע אותו אנו אוספים

אנחנו מחויבים לכבד את פרטיותך ברשת ומכירים בצורכך להגן ולנהל את המידע המזהה שהינך חולק עמנו.

"מידע מזהה" הוא כל מידע שניתן לעשות בו שימוש, בין אם לבד ובין אם בצירוף מידע אחר, בכדי לזהות באופן אישי אדם פרטי, ובכלל זה מבלי להגביל, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מגורים או מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני או מידע אחר המשמש ליצירת קשר.
נכון לעכשיו, אינך נדרש לספק מידע מזהה בכדי לקבל גישה למידע הקיים באתר. אולם, בכדי לקחת חלק בחלק מהשירותים הניתנים באתר, אתה חייב ליצור חשבון ("החשבון") וסיסמה ולמסור לנו כתובת דואר אלקטרוני רלוונטי.

 

השימוש שאנו עושים במידע המזהה

במידה ותגיש אלינו מידע מזהה באמצעות האתר, אזי אנו נעשה שימוש במידע המזהה בכדי לשפר את שירותים הניתנים לך, ליצור עמך קשר ולזהות ולאמת את גישתך לשירותים באתר.

אנו רשאים להעביר מידע מזהה לגביך, בין בארץ ובין בעולם, בתוך חברה, לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה, כמו פרטי כרטיס האשראי לחברת הסליקה באינטרנט .החברה תוכל לספק מידע מזהה ומידע בלתי מזהה לחברות בת ואם, חברות קשורות או לעסקים או אנשים פרטיים אחרים במטרה לעבד מידע זה. אנו דורשים שצדדים אילו יעבדו וישמרו על המידע בהתאם למדיניות.

בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שתספק לה או בטלפון הסלולארי בכדי לשלוח עדכונים, אגרות מידע, חומר שיווקי ו/או פרסומי (בין אם ע"י חברה ובין על ידי מי מטעמה) וחדשות בקשר לשירותים הניתנים באתר במידה ואישרת זאת. באפשרותך לבחור שלא לקבל דואר מעדכן שכזה באמצעות שליחת מייל ל-info@beplusdo.co.il

אנו רשאים למסור את המידע המזהה שלך או כל מידע שהגשת באמצעות האתר והשירותים הניתנים בו במידה ויש לנו יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת (1) לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה ממשלתית; (2) לאכוף את תנאי השימוש כולל חקירה של הפרות אפשריות; (3) לגלות, למנוע, או לעסוק בענייני מרמה ובטיחות; (4) להגן מפני נזק על זכויות, קניין, או ביטחון של חברה, המשתמשים בשירותיה, עליך ועל הציבור.

אנו רשאים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לספקי שירותים שלנו בכדי לשפר את השירותים הניתנים על-ידינו ולהעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. 

"מידע אנונימי" הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש ספציפי כגון מידע כללי על השימוש באתר ושבשירותים הניתנים בו (מידע סטטיסטי ומצטבר), לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד.

החברה אינה נושאת בכל אחריות, בגין שימוש במידע אודותיך, המתקבל שלא באמצעותך ישירות,אלא על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים, גופים מסחריים ו/או מפרסמים ו/או אתרים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת החברה.

 

"עוגיות" וטכנולוגיות איתור

חלק מהעמודים באתר עושים שימוש ב"עוגיות" וטכנולוגיות איתור. "עוגיה" הינה קובץ טקסט זעיר אשר באמצעותו ניתן, לדוגמה, לאסוף מידע על הפעילות באתר. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות נוספות משמשות להשבת מידע מזהה אשר נמסר בעבר בידי משתמש באתר. מירב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט ב"עוגיות", ובכך לקבלם או לא ולהסירם. בנוסף, אתה יכול להגדיר במרב הדפדפנים שברצונך לקבל הודעה בעת קבלת "עוגיה", אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל עוגיה (cookies).

 

אפשרות בחירה

באפשרותך לבחור האם למסור מידע מזהה לחברה או לא. במידה ותבחר שלא לספק מידע מזהה המתבקש על-ידינו, תוכל עדיין לבקר בחלק מהאתר, אולם לא תוכל לעשות שימוש לחלק מהאפשרויות, הצעות ושירותים הכרוכים באינטראקציה של חברה עמך.

גישה/דיוק

במידה ותספק לנו מידע מזהה, החברה מעוניינת להחזיק במידע מזהה מדויק. אתה רשאי לבדוק את הפרופיל שלך ולעדכן את המידע המזהה הקיים שם.

איסוף מידע על-ידי צדדים שלישיים

חברה רשאית לעשות שימוש בצד שלישי שיציג או יגיש פרסומות שהינך עשוי להיחשף להן באתר. צדדים שלישיים אילו עשויים לעשות שימוש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות שונות בכדי להציג פרסומות ולבחון את האפקטיביות של פרסומות אילו. השימוש בטכנולוגיות אילו על-ידי מפרסמים אילו כפופים למדיניות הפרטיות של צדדים אילו , ומדיניות חברה אינה מכסה שירותים שכאלו.

קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים למדיניות הפרטיות או לתוכן באתרים אילו.

במקרה של מיזוג, מכירה, פשיטת רגל או שינויי בעלות

במידה והחברה נרכשת או מתמזגת עם צד שלישי, אנו שומרים את הזכות, בנסיבות אילו, להעביר או להסב את המידע אשר אספנו על לקוחותינו והמשתמשים באתר כחלק ממיזוג, מכירה, רכישה או כל שינוי שליטה בחברה. במקרה הבלתי סביר של פירוק או פשיטת רגל, אי-פירעון, שינוי מבנה או יישום של חוקים או עקרונות המשפיעים על נושים, אנו עשויים להיות מנועים לשלוט במידע המזהה שלך ובהעברה שלו.

מחויבות

אנו מחויבים להגנה על פרטיותך, בהתאם למדיניות הפרטיות זו או על פי הוראות כל דין. הגנה על פרטיות ברשת הינה תחום דינאמי ומתפתח, ואתרי החברה מתפתחים באופן שוטף בכדי להתאים עצמן לדרישות המציאות. במידה ויש לך הערות או שאלות כלשהן, אנא צור עמנו קשר בכתובת הבאה: info@beplusdo.co.il
בעוד איננו יכולים להבטיח פרטיות מושלמת, אנו נפנה לעניין ברצינות ובמהירות המירבית.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים פנימים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הן מעניקים ביטחון מושלם. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה. החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הנך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט ולפרצות האבטחה בה וכי השימוש במערכת אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם במערכת עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, מדוייק או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה בכתובת:
info@beplusdo.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

הסכמתך

בכך שהינך עושה שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולאופן שבו חברה עשויה לעשות שימוש במידע מזהה כמתואר לעיל. אם אינך מסכים למדיניות, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר. חברה שומרת לעצמה הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המדיניות בכל עת, ושינוי שכזה ייכנס לתוקף מיד לאחר השינוי. החברה תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

המשך השימוש באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי שכזה.

 

 

עודכן לאחרונה ב 02.03.2014

הירשם עכשיו לרשימת התפוצה של Be+Do לקבלת עידכונים שוטפים ומסר מנהיגות יומי

Be+Do :: פיתוח מנהיגות עצמית

דואר אלקטרוני: info@beplusdo.co.il

כתובת: רותם המדבר 10, באר אורה 88000

Be מי אנחנו

כל הזכויות שמורות לבי.פלוס.דו טכונלוגיות אימון בע"מ BePlusDo.com © 2021| עברית, English | פותח ע"י Beesoft