Be+Do :: פיתוח מנהיגות עצמית

Yes, I Do!

!כן אני רוצה להתחיל

מאמנים חודש התנסות חינם ללא תשלום
ללקוחות פרטיים ללא תשלום
* ללא פרטי תשלום וללא כל התחייבות!
Be+Do היא פלטפורמת אימון המציעה תהליך אפקטיבי,
רציף ומתמשך למימוש הנהגה עצמית יומיומית.
אנחנו מזמינים אותך לגלות כיצד להפוך חזון למטרה
ומטרות - לעשייה יומיומית, בקלות וביעילות.


יצירת חזון

שינוי בכל תחום חיים מתחיל בהוויה שלך - בעצמך, בהבנה ברורה ובהירה של ערכי חייך,
הכרה בחוזקותיך, הודיה על המתנות בהם בורכת, השתוקקות לחלום המרגש אותך
ועיצוב האני במיטבי - תמונת חייך כפי שבאמת היית רוצה שתהייה.

כדי לקבל את ההבנות נפעל על פי:
אני במיטבי
עקרון שפע
עקרון הנהגה


חזור למעלה

עיצוב מטרה

ניהול החוויה היומיומית (ה-DO) הנה שיקוף של ההוויה (ה-BE) שלך.
המטרה היא צמצום הפער בין המציאות המצויה לרצויה וניהול חיים ממוקם של מודעות,
בחירה ומשמעות.

כדי לצמצם פער נפעל על פי:
עקרון היוזמה
עקרון הטיפוח העצמי
ניהול מרחב אישי


חזור למעלה

שיקוף והתבוננות

מה קורה איתי? הנך מוזמן לעצירה יזומה.
בחר מקום שקט והתנתק לרגע מרעשי החיים להתבוננות בעצמך ובחייך.
שיקוף תקופתי מאפשר לך להתחבר לקול הפנימי ולבדוק שוב ושוב מה אתה רוצה ומה חשוב לך.

מה עובד טוב?
מה מאתר אותך?
על מה אתה לוקח אחריות ולגביו ומפתח מנהיגות?

לצורך השיקוף נעזר בגלגל שיטה


חזור למעלה